Klubbrekorder

Navn Latin gram Hvor Metode Hvem
      Ferskvann
1 Abbor Perca fluviatilis 1610 Enebakk Meite Dag Henrik
2 Asp Aspius aspius 3680 Øyeren Dorging Kenneth
3 Bekkerøye Salvelinus fontinalis 550 Hovinbekken Spinnfiske Daniel Andre
4 Brasme Abramis brama 2500 Hamar Meite Bjørn
5 Canadarøye Salvelinus namaycush 5545 Lutvannet Meite Vetle
6 Dvergmalle Ameiurus nebulosus 540 Drengsrudvanna Meite Vetle
7 Flire Blicca bjoerkna 840 Bråtevannet Meite Daniel Andre
8 Gjedde Esox lucius 14000 Nitelva Spinnfiske Kenneth
9 Gjørs Sander lucioperca 4240 Akersvannet Meite Bjørn
10 Gullbust Leuciscus leuciscus 168 Østfold Meite Øyvind
11 Gullfisk Carassius auratus 920 Barselvannet Meite Albin
12 Harr Thymallus thymallus 1025 Vorma Meite Albin
13 Hork Gymnocephalus cernuus 42,1 Askim Meite Vetle
14 Hvitfinnet steinulke Cottus gobio 6,5 Femsjøen Meite Bjørn
15 Karpe Cyprinus carpio 11720 Ulsrudvannet Meite Del
16 Karuss Carassius carassius 1710 Bugårsdammen Meite Daniel Andre
17 Krøkle Osmerus eperlanus 44,52 Lyseren Isfiske Vetle
18 Lake Lota Lota 4640 Østfold Meite Daniel Andre
19 Laks Salmo salar 21900 Alta Flue Tyrone
20 Laue Alburnus alburnus 47,5 Glomma Meite Daniel Andre
21 Mort Rutilus rutilus 650 Glomma Meite Daniel Andre
22 Nipigget stingsild Pungitius pungitius 3,39 Kjeppestaddammen Meite Vetle
23 Regnbueørret Oncorhynchus mykiss 3705 Oslo Meite Thore
24 Regnlaue Leucaspius delineatus 3,2 Tvedestrand Meite Daniel Andre
25 Rødgjellet solabbor Lepomis gibbosus 81,16 Kasut Meite Thore
26 Røye Salvelinus alpinus 3740 Skogseidvatnet Røyeblink Henrik
27 Sandkryper Gobio Gobio 15,43 Lista Meite Vetle
28 Sik Coregonus lavaretus 1535 Fredrikstad Meite Thore
29 Stam Squalius cephalus 2870 Askim Meite Vetle
30 Steinsmett Cottus poecilopus 15,67 Vorma Meite Daniel Andre
31 Suter Tinca tinca 3030 Østeråa Meite Vetle
32 Sørv Scardinius erythrophthalmus 1160 Mjær Meite Daniel Andre
33 Trepigget stingsild Gasterosteus aculeatus 6,39 Langesund Meite Bjørn
34 Vederbuk Leuciscus idus 2250 Glomma Meite Daniel Andre
35 Ørekyte Phoxinus phoxinus 13,3 Enebakk Meite Daniel Andre
Ørekyte Phoxinus phoxinus 13,3 Krokstadelva Meite Øyvind
36 Ørret Salmo trutta 6300 Hadeland Spinnfiske Kenneth
37 Ål Anguilla anguilla 895 Sarpsborg Meite Thore
     Saltvann
1 Ansjos Engraulis encrasicolus 18,39 Oslofjorden, indre Sabiki Tyrone
2 Berggylte Labrus bergylta 2180 Telemarkskysten Meite Bjørn
3 Bergkutling Pomatoschistus pictus 1,4 Oslofjorden, Indre Meite Albin
4 Bergnebb Ctenolabrus rupestris 113 Hurum Meite Tyrone
5 Blåkjeft Helicolenus dactylopterus 1480 Langesund Meite Bjørn
6 Blåkveite Reinhardtius hippoglossoides 2920 Svalbard Meite Kjetil
7 Blålange Molva dypterygia 11480 Korsfjorden Meite Espen
8 Blåsteinbitt Anarhichas denticulatus 16850 Svalbard Båtmeite Thore
9 Blåstål Labrus mixtus 667 Oslofjorden, Indre Meite Dag Henrik
10 Breiflabb Lophius piscatorius 11800 Smøla Meite Tyrone
11 Brisling Sprattus sprattus 22,5 Agder Hekle Bjørn
12 Brosme Brosme brosme 16500 Sørøya Meite Henrik
13 Brungylt Acantholabrus palloni 343 Langesund Meite Bjørn
14 Dvergulke Taurulus bubalis 175,8 Drøbak Meite Vetle
15 Femtrådet tangbrosme Ciliata mustela 165 Nevlunghavn Meite Daniel Andre
16 Fjesing Trachinus draco 500 Karmøy Meite Markus
17 Flekksteinbitt Anarhichas minor 16500 Svalbard Båtmeite Markus
18 Gapeflyndre Hippoglossoides platessoides 940 Svalbard Meite Markus
19 Glasskutling Aphia minuta 0,9 Langesund Kikkfiske Bjørn
20 Glassvar Lepidorhombus whiffiagonis 1274 Tysnes Meite Markus
21 Glattulke Gymnocanthus tricuspis 225 Svalbard Bryggefiske Dag Henrik
22 Gressgylt Centrolabrus exoletus 84 Kragerø Meite Bjørn
23 Grønngylt Symphodus melops 220 Karmøy Meite Markus
24 Gråhai Galeorhinus galeus 860 Sandebukta Isfiske Thore
25 Gråsteinbitt Anarhichas lupus 3500 Karmøy Meite Kjetil
26 Havabbor Dicentrarchus labrax 1220 Oslofjorden, Indre Dorging Frode
27 Havmus Chimaera monstrosa 2520 Sandviken Meite Espen
28 Havål Conger conger 19750 Bergen Meite Henrik
29 Horngjel Belone belone 770 Oslofjorden, Indre Meite Kenneth
30 Hornkvabbe Chirolophis ascanii 94,32 Stavanger Meite Bjørn
31 Hvitskate Rajella lintea 9400 Langesund Båtmeite Bjørn
32 Hvitting Merlangius merlangus 1870 Trondheimsfjorden Meite Thore
33 Hyse Melanogrammus aeglefinus 5000 Svalbard Båtmeite Espen
34 Hågjel Galeus melastomus 1565 Stord Flåtemeite Kjetil
35 Håkjerring Somniosus microcephalus 590000 Svalbard Båtmeite Daniel Andre
36 Hårvar Zeugopterus punctatus 298,57 Stavanger Meite Thore
37 Kloskate Amblyraja radiata 1850 Svalbard Båtmeite Tyrone
38 Knurr Eutrigla gurnardus 650 Østlandet Meite Bjørn
39 Kolmule Micromesistius poutassou 910 Eidangerfjorden Meite Bjørn
40 Krokulke Artediellus atlanticus 27,3 Finnmark Meite Bjørn
41 Krystallkutling Crystallogobius linearis 0,5 Drøbak Kikkfiske Daniel Andre
42 Kveite Hippoglossus hippoglossus 25000 Sørøya Meite Henrik
43 Kystringbuk Liparis montagui 8,05 Stavanger Meite Bjørn
44 Lange Molva molva 28460 Mausund Meite Frode
45 Langhalet langebarn Lumpenus lampretaeformis 38,62 Hafrsfjorden Meite Daniel Andre
46 Leirkutling Pomatoschistus microps 1,67 Oslofjorden, Indre Meite Daniel Andre
47 Liten fløyfisk Callionymus reticulatus 12,2 Lysefjorden Båtfiske Øyvind
48 Liten kantnål Syngnathus rostellatus 2,19 Drøbak Meite Daniel Andre
49 Lomre Microstomus kitt 1305 Karmøy Meite Markus
50 Lusuer Sebastes viviparus 620 Sotra Meite Espen
51 Lyr Pollachius pollachius 9100 Fjell Soft bait Espen
52 Lysing Merluccius merluccius 12630 Bergen Meite Henrik
53 Makrell Scomber scombrus 1860 Telemarkskysten Meite Bjørn
54 Mora Mora moro 1990 Frøya Meite Daniel Andre
55 Mulle Mullus surmuletus 5 Oslofjorden, Indre Meite Vetle
56 Nordlig knurrulke Triglops murrayi 35,8 Lysefjorden Meite Bjørn
57 Nordlig tangbrosme Ciliata septentrionalis 60 Fjell Meite Espen
58 Paddetorsk Raniceps raninus 805 Nevlunghavn Meite Daniel Andre
59 Panserulke Agonus cataphractus 50,7 Røyken Meite Thore
60 Pigghå Squalus acanthias 7680 Sauda Meite Kjetil
61 Piggskate Raja clavata 7250 Smøla Meite Tyrone
62 Piggvar Psetta maxima 5300 Sauda Meite Markus
63 Rognkjeks Cyclopterus lumpus 2100 Namdalseid Meite Dag Henrik
64 Rødflekket kutling Thorogobius ephippiatus 34,7 Bergen Meite Thore
65 Rødknurr Chelidonichthys lucerna 720 Oslofjorden, Indre Meite Albin
66 Rødspette Pleuronectes platessa 1940 Karmsundet Meite Kjetil
67 Sandflyndre Limanda limanda 1160 Karmsundet Meite Kjetil
68 Sandkutling Pomatoschistus minutus 7,37 Drøbak Meite Daniel Andre
69 Sei Pollachius virens 12000 Mausund Pilk Frode
70 Sild Clupea harengus 516 Bergen Hekle Espen
71 Skjeggtorsk Trisopterus luscus 420 Langesund Meite Markus
72 Skjellbrosme Phycis blennoides 1940 Bergen Meite Henrik
73 Skolest Coryphaenoides rupestris 2180 Bergen Meite Espen
74 Skrubbe Platichthys flesus 1420 Karmsundet Meite Markus
75 Slettvar Scophthalmus rhombus 2340 Oslofjorden, Ytre Meite Vetle
76 Småflekka rødhai Scyliorhinus canicula 1430 Karmsundet Meite Markus
77 Spisshalet kutling Lesueurigobius friesii 6,88 Ryfylket Båtfiske Kjetil
78 Spisskate Dipturus oxyrinchus 15220 Hjørundfjorden Meite Thore
79 Stamsild Alosa fallax 300 Oslofjorden, Ytre Meite Vetle
80 Stor havnål Entelurus aequoreus 17,06 Drøbak Meite Daniel Andre
81 Stor kantnål Syngnathus acus 42,96 Drøbak Meite Vetle
82 Storsil Hyperoplus lanceolatus 42,2 Tromøya Sabiki Thore
83 Strandtangbrosme Gaidropsarus mediterraneus 423 Karmøy Meite Markus
84 Stripet pelamide Sarda Sarda 1335 Oslofjorden, Indre Dorging Albin
85 Strømsild Argentina sphyraena 159,6 Sandebukta Meite Thore
86 Svarthå Etmopterus spinax 810 Langesund Meite Bjørn
87 Svartkutling Gobius niger 59 Arendal Meite Øyvind
88 Sypike Trisopterus minutus 300 Sotra Meite Espen
89 Taggmakrell Trachurus trachurus 746 Sandebukta Isfiske Bjørn
90 Tangkutling Gobiusculus flavescens 2,25 Fosnavåg Meite Daniel Andre
91 Tangkvabbe Lipophrys pholis 79 Vea Meite Markus
92 Tangsnelle Syngnathus typhle 7,33 Drøbak Meite Bjørn
93 Tangsprell Pholis gunnellus 39,5 Lysefjorden Meite Albin
94 Tangstikling Spinachia spinachia 20,2 Drøbak Meite Daniel Andre
95 Torsk Gadus Morhua 22300 Svalbard Båtmeite Espen
96 Tunge Solea solea 1750 Drøbak Meite Vetle
97 Tungevar Arnoglossus laterna 40 Helgeroa Båtfiske Øyvind
98 Tverrhalet langebarn Leptoclinus maculatus 7,66 Finnmark Båtmeite Daniel Andre
99 Uer Sebastes marinus 4150 Sørøya Meite Thore
100 Vanlig fløyfisk Callionymus lyra 198,3 Hommersåk Meite Albin
101 Vanlig ulke Myoxocephalus scorpius 562,6 Kjøllefjorden Meite Bjørn
102 Vassild Argentina silus 1520 Osterfjorden Meite Albin
103 Øyepål Trisopterus esmarkii 152 Drøbak Meite Frode
104 Ålekvabbe Zoarces viviparus 325 Nevlunghavn Meite Thore
Totalt: 141
Gullmedaljer: 78
Bjørn Salte 132
Thore Bergh 132
Daniel Andre Bjørndalen 131
Albin Dal 123
Markus Guttormsen 119
Vetle Westlie 119
Kjetil Guttormsen 117
Øyvind Sundet 107
Kenneth Eriksen 94
Tyrone Pablo 94
Janette Bergh 82
Frode Kagge 74
Dag Henrik Thorbiørnsen 71
Kristine Brustad 57
www.artsfiske.com

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>