Oslofjorden omegn

Navn Latin gram Hvor Metode Hvem
      Ferskvann (Østlandet: Vestfold, Buskerud, Akershus, Oslo og Østfold)
1 Abbor Perca fluviatilis 1610 Enebakk Meite Dag Henrik
2 Asp Aspius aspius 4300 Øyeren Trolling Frode
3 Bekkerøye Salvelinus fontinalis 550 Hovinbekken Spinnfiske Daniel Andre
4 Brasme Abramis brama 1610 Nitelva Meite Daniel Andre
5 Canadarøye Salvelinus namaycush 5545 Lutvannet Meite Vetle
6 Dvergmalle Ameiurus nebulosus 540 Drengsrudvanna Meite Vetle
7 Flire Blicca bjoerkna 840 Bråtevannet Meite Daniel Andre
8 Gjedde Esox lucius 14000 Nitelva Spinnfiske Kenneth
9 Gjørs Sander lucioperca 4240 Akersvannet Meite Bjørn
10 Gullbust Leuciscus leuciscus 168 Østfold Meite Øyvind
11 Gullfisk Carassius auratus 690 Fredrikstad Meite Daniel Andre
12 Harr Thymallus thymallus 1025 Vorma Meite Albin
13 Hork Gymnocephalus cernuus 42,1 Askim Meite Vetle
14 Hvitfinnet steinulke Cottus gobio 6,5 Femsjøen Meite Bjørn
15 Karpe Cyprinus carpio 11720 Ulsrudvannet Meite Del
16 Karuss Carassius carassius 1710 Bugårsdammen Meite Daniel Andre
17 Krøkle Osmerus eperlanus 44,52 Lyseren Isfiske Vetle
18 Lake Lota Lota 4640 Østfold Meite Daniel Andre
19 Laks Salmo salar 5920 Oslofjorden, Indre Dorging Albin
20 Laue Alburnus alburnus 47,5 Glomma Meite Daniel Andre
21 Mort Rutilus rutilus 650 Glomma Meite Daniel Andre
22 Nipigget stingsild Pungitius pungitius 3,39 Kjeppestaddammen Meite Vetle
23 Regnbueørret Oncorhynchus mykiss 3705 Oslo Meite Thore
24 Rødgjellet solabbor Lepomis gibbosus 81,16 Asker Meite Thore
25 Røye Salvelinus alpinus 680 Lutvannet Isfiske Albin
26 Sik Coregonus lavaretus 1535 Fredrikstad Meite Thore
27 Stam Squalius cephalus 2870 Askim Meite Vetle
28 Steinsmett Cottus poecilopus 15,67 Vorma Meite Daniel Andre
29 Suter Tinca tinca Bråtevannet Meite
30 Sørv Scardinius erythrophthalmus 1160 Mjær Meite Daniel Andre
31 Trepigget stingsild Gasterosteus aculeatus 5,75 Hurum Kikkfiske Daniel Andre
32 Vederbuk Leuciscus idus 2250 Glomma Meite Daniel Andre
33 Ørekyte Phoxinus phoxinus 13,3 Enebakk Meite Daniel Andre
Ørekyte Phoxinus phoxinus 13,3 Krokstadelva Meite Øyvind
34 Ørret Salmo trutta 3490 Holmestrand Spinnfiske Duncan
     Saltvann Oslofjorden: Innenfor Ferder/Strømstad
1 Ansjos Engraulis encrasicolus 18,39 Oslofjorden, indre Sabiki Tyrone
2 Berggylte Labrus bergylta 1780 Oslofjorden, indre Drop shot Tyrone
3 Bergkutling Pomatoschistus pictus 1,64 Drøbak Kikkfiske Kenneth
4 Bergnebb Ctenolabrus rupestris 113 Hurum Meite Tyrone
5 Blåstål Labrus mixtus 667 Oslofjorden, Indre Meite Dag Henrik
6 Brisling Sprattus sprattus 22,09 Fredrikstad Kikkfiske Daniel Andre
7 Brungylte Acantholabrus palloni 155 Moss Båtfiske Bjørn
8 Dvergulke Taurulus bubalis 175,8 Drøbak Meite Vetle
9 Femtrådet tangbrosme Ciliata mustela 115 Hurum Meite Daniel Andre
10 Gressgylt Centrolabrus exoletus Drøbak Meite Daniel Andre
11 Grønngylt Symphodus melops 115 Hurum Meite Tyrone
12 Gråhai Galeorhinus galeus 860 Sandebukta Isfiske Thore
13 Havabbor Dicentrarchus labrax 1430 Oslofjorden, Indre Spinnfiske Duncan
14 Havbrasme Brama brama 2650 Oslofjorden, Indre Flue Tyrone
15 Horngjel Belone belone 770 Oslofjorden, Indre Meite Kenneth
16 Hvitting Merlangius merlangus 890 Asker Meite Duncan
17 Hyse Melanogrammus aeglefinus 1650 Sandebukta Isfiske Daniel Andre
18 Hårvar Zeugopterus punctatus 173,97 Drøbak Kikkfiske Daniel Andre
19 Kloskate Amblyraja radiata 480 Engelsviken Båtfiske Daniel Andre
20 Knurr Eutrigla gurnardus 330 Oslofjorden Meite Kenneth
21 Krystallkutling Crystallogobius linearis 0,53 Drøbak Kikkfiske Vetle
22 Lange Molva molva Nesodden Kystmeite Kenneth
23 Leirkutling Pomatoschistus microps 1,67 Oslofjorden, Indre Meite Daniel Andre
24 Liten kantnål Syngnathus rostellatus 2,19 Drøbak Meite Daniel Andre
25 Lyr Pollachius pollachius 2650 Holmestrand Spinnfiske Duncan
26 Lysing Merluccius merluccius 380 Sandebukta Isfiske Daniel Andre
27 Makrell Scomber scombrus 1260 Oslofjorden, Indre Dorging Tyrone
28 Mulle Mullus surmuletus 10,79 Oslofjorden, Indre Meite Daniel Andre
29 Paddetorsk Raniceps raninus 520 Drøbak Meite Daniel Andre
30 Panserulke Agonus cataphractus 50,7 Røyken Meite Thore
31 Pigghå Squalus acanthias 5240 Singlefjorden Båtfiske Thore
32 Piggskate Raja clavata 2630 Singlefjorden Båtfiske Thore
33 Piggvar Psetta maxima 4100 Oslofjorden, Ytre Kikkfiske Vetle
34 Rognkjeks Cyclopterus lumpus 1210 Hallangspollen Isfiske Albin
35 Rødknurr Chelidonichthys lucerna 720 Oslofjorden, Indre Meite Albin
36 Rødspette Pleuronectes platessa 1100 Drøbak Meite Kenneth
37 Sandflyndre Limanda limanda 610 Oslofjorden, Indre Isfiske Albin
38 Sandkutling Pomatoschistus minutus 7,37 Drøbak Meite Daniel Andre
39 Sei Pollachius virens 2530 Sandebukta Isfiske Albin
40 Sild Clupea harengus 290 Oslofjorden, Indre Båtfiske Tyrone
41 Skrubbe Platichthys flesus 910 Fredrikstad Meite Kenneth
42 Slettvar Scophthalmus rhombus 2340 Oslofjorden, Ytre Meite Vetle
43 Småflekka rødhai Scyliorhinus canicula 1280 Sandebukta Kystmeite Vetle
44 Spisshalet kutling Lesueurigobius friesii 6,36 Sandebukta Båtfiske Albin
45 Stamsild Alosa fallax 300 Oslofjorden, Ytre Meite Vetle
46 Stor havnål Entelurus aequoreus 20,09 Drøbak Meite Kenneth
47 Stor kantnål Syngnathus acus 42,96 Drøbak Meite Vetle
48 Storsil Hyperoplus lanceolatus 3,26 Drøbak Vindufiske Tyrone
49 Stripet pelamide Sarda Sarda 1335 Oslofjorden, Indre Dorging Albin
50 Strømsild Argentina sphyraena 159,6 Sandebukta Meite Thore
51 Svartkutling Gobius niger 43,15 Drøbak Kikkfiske Daniel Andre
52 Sypike Trisopterus minutus 205 Sandebukta Isfiske Daniel Andre
53 Taggmakrell Trachurus trachurus 746 Sandebukta Isfiske Bjørn
54 Tangkutling Gobiusculus flavescens 1,23 Oslofjorden Kikkfiske Daniel Andre
55 Tangsnelle Syngnathus typhle 8,16 Drøbak Meite Daniel Andre
56 Tangsprell Pholis gunnellus 20,11 Oslofjorden, Ytre Kikkfiske Daniel Andre
57 Tangstikling Spinachia spinachia 20,2 Drøbak Meite Daniel Andre
58 Torsk Gadus Morhua 15200 Oslofjorden, Ytre Kystmeite Vetle
59 Tunge Solea solea 1750 Drøbak Meite Vetle
60 Vanlig fløyfisk Callionymus lyra 165 Hurum Bryggemeite Tyrone
61 Vanlig ulke Myoxocephalus scorpius 510 Fredrikstad Meite Daniel Andre
62 Vassild Argentina silus 450 Drøbak Meite Thore
63 Øyepål Trisopterus esmarkii 152 Drøbak Meite Frode
64 Ål Anguilla anguilla 920 Drøbak Meite Daniel Andre
65 Ålekvabbe Zoarces viviparus 318,44 Oslofjorden, Ytre Kikkfiske Daniel Andre
Totalt: 99
Gullmedaljer: 32

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *