Månedens fisk

Månedensfisk er en konkurranse for alle medlemmer i klubben. Konkurransen er ment som et insentiv til å forbedre klubbrekordene.

Regler

– Fanget iht til sportsfiskereglene
– Fanget innenfor kalendermåneden
– Dokumentert med bilde og vekt
– Ingen begrensing på innmeldinger, men kun fisk med høyest poengsum vil telle per medlem.

Poengsystem

Følger grunnvekt poengsystemet.

– Klubbrekord: 100 poeng
– Gullkrav: 100 poeng
– Norgesrekord: 100 poeng

Vekt regnet opp mot klubbrekord, gullkrav og norgesrekord gir en samlet sum.
Fisken med høyest sum vinner månedskonkurransen.

Ny klubbart

Fanges det en ny art som ikke står på klubbrekordlisten vil den tildeles 100 poeng for klubbrekord og 100 poeng for ny art. Er det ikke registrert norgesrekord på arten vil fisken få ytterligere 100 poeng. Det samme gjelder hvis det ikke finnes et gullkrav for arten.

Eksempel

Daniel fanger en lake som veier 4410g

Klubbrekord på lake er 4640g. 4640g gir 100p. 4410 gir derfor 95 poeng.
Gullkrav på lake er 4000g. 4410g = 110,25 poeng
Norgesrekord på lake er 7000g. 4410g = 63 poeng

Sum: 95 + 110,25 + 63 = 268,25 p

Innmelding

– Bilde dokumentasjon i albumet “månedensfisk X måned, X år”
– Innmelding senest den 5 neste måned

Premiering

1.plass = 5 poeng
2.plass = 3 poeng
3.plass = 1 poeng

Konkurransen går gjennom hele kalenderåret og det kåres 12 månedsvinnere som igjen kårer en samlet årsvinner.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *